Vítejte,

Jmenuji se Veronika a připravila jsem pro Vás tyto stránky.

Na knížku Léčebný kód jsem narazila náhodou o Vánocích anebo to nebyla náhoda? Změnila mi magickým způsobem život. Zážitky a projevy byly tak intenzivní a jasné, že dnes už nemám pochyb o její účinnosti. Vnímám to jako metodu sebeléčení, která otevírá vnitřní lidský potenciál. Potenciál, který vede k harmonizaci osobnosti, k psychickému i fyzickému zdraví. To, co sama zažívám na vlastní kůži už skoro rok, sdílím s okolím a dělá mi to radost. Získala jsem osobní víru a moje intuice mi teď říká: "Pošli to dál", a proto ta volba stát se průvodcem. Dr. Alexander Loyd dostal dar poznání, že zdrojem všech našich problémů je fyziologický stres vyvolaný bolestí srdce. Srdce, které je sídlem naší duše, našeho svědomí ale i našeho nevědomí a podvědomé mysli. Léčebný kód dokáže tento stres odstranit. Příjemně, formou relaxace, jednoduše, každý pracuje sám se sebou. Je to jako zalévat si křišťálově čistou vodou uvnitř sebe semínko, které vyroste ve zdravý strom, a ten potom rozkvete. To semínko má každý z nás, každý z nás má stejný základ a potenciál. Tou živou vodou je ODVAHA PŘÁT SI pro sebe i ostatní odpuštění, lásku, radost, klid, mír, trpělivost, vstřícnost, dobrotu, důvěru, pokoru, sebeovládání. Koruna a kmen stromu rostou pomalu k nebi a současně kořeny prorůstají hluboko do země, aby byl strom odolný a pevný. Tím květem je pocit vyrovnanosti, spokojenosti a radosti ze života. Rozkvetlý strom následně přinese krásné a zdravé plody. Přála bych všem, aby ty magické a uzdravující momenty zažili. Aby zažili ten pocit jedinečnosti a radosti ze schopnosti tvořit něco krásného prostřednictvím seberealizace. Každý si to zaslouží.