Vítejte a načerpejte inspiraci

Na Léčebný kód jsem narazila náhodou o Vánocích 2016 anebo to nebyla náhoda? Změnil mi magickým způsobem život. Zážitky a změny byly tak intenzivní a jasné, že dnes už nemám pochyb o jeho účinnosti. Vnímám to jako klíč k sebeléčení, který otevírá vnitřní lidský potenciál. Potenciál, který vede k harmonizaci osobnosti, k psychickému i fyzickému zdraví. To, co sama zažívám na vlastní kůži, sdílím s okolím a dělá mi to radost. Získala jsem osobní víru a moje intuice mi teď říká: "Pošli to dál", a proto ta volba stát se průvodcem a osobně předávat dál víru a naději.


Dr. Alexander Loyd dostal dar poznání, že zdrojem všech našich problémů je fyziologický stres vyvolaný bolestí srdce. Srdce, které je sídlem naší duše, našeho svědomí ale i našeho nevědomí a podvědomé mysli. Léčebný kód dokáže tento stres odstranit příjemnou a časově nenáročnou formou. Je to jako zalévat si křišťálově čistou vodou uvnitř sebe semínko, které vyroste ve zdravý strom, a ten potom rozkvete. To semínko má každý z nás uvnitř sebe, každý z nás má velký potenciál. Tou živou vodou je ODVAHA PŘÁT SI pro sebe i ostatní odpuštění, lásku, radost, klid, mír, trpělivost, vstřícnost, sebepřijetí, důvěru, pokoru, sebeovládání. Koruna a kmen stromu rostou pomalu k nebi a současně kořeny prorůstají hluboko do země, aby byl strom odolný a pevný. Tím květem je pocit vyrovnanosti, vnitřní síly a schopnost realizovat svůj dar, svoji jedinečnost. Rozkvetlý strom následně přinese krásné a zdravé plody, které jsou darem také pro ostatní.

Přála bych všem, aby zažili pocit jedinečnosti a radosti ze schopnosti tvořit a dělit se o své dary prostřednictvím seberealizace. Aby zažili svoji opravdovost a pocítili slovy nepopsatelný vnitřní mír a klid.