12 KATEGORIÍ

Léčebné kódy se zaměřují na problémy srdce. Každý problém, který člověk má, spadá do jedné z níže uvedených 12 kategorií. Je pro nás úžasné vnímat, že zatímco jsou řešeny tyto „problémy duše“, souběžně se tak léčí také naše fyzické a emoční problémy.

První tři kategorie Léčebných kódů - neodpuštění, škodlivé činnosti a mylné názory nazýváme kategorií „zábran“. Slovo „zábrana“ používáme pro označení jevu bránícího nám prožívat šťastný a radostný život ve zdraví a prosperitě. Máme-li se vyléčit trvale a úplně, je třeba tyto zábrany odstranit. Dalších devět kategorií je založeno na vlastnostech, ctnostech, které je třeba rozvíjet a podporovat

Neodpuštění

Odpuštění je zcela zásadní záležitost pro náš plnohodnotný život. Neschopnost odpouštět se projevuje v podobě zlosti, podrážděnosti či neochoty být ve společnosti určitého člověka. Mnoho lidí si myslí, že když někomu odpustí, zbavují dotyčného odpovědnosti za určitý čin. Tím, že odpouštíme se jenom odpoutáváme od toho, kdo provedl něco zlého. Dokud odmítám někomu odpustit, jsem s ním svázán a v průběhu procesu on mě neustále stahuje do propasti. Navíc často se stává, že tomu, komu nedokážu odpustit je to úplně jedno, že se tím trápím. Vůbec mu na tom nezáleží. Je možné, že ani netuší, že někomu ublížil. Tady vidíme, že neschopnost odpouštět ubližuje jen a jen mne. To nejlepší, co můžeme pro sebe a své nejbližší udělat, je otevřít se daru odpuštění. Přát si odpustit sobě i druhým a také odpuštění přijímat.

Škodlivé činnosti

Kategorie Škodlivé činnosti je prakticky nejrozsáhlejší kategorií, jíž se denně zabývají různé poradenství, kurzy a terapie na celém světě. Tyto činnosti vyplývají z našich pokusů znecitlivět naše vnitřní bolesti. Jejich cílem je spíše nalézt potěšení a vyhnout se bolesti, místo toho abychom usilovali o lásku, kterou skutečně potřebujeme. Jedná se o touhy a chování, které neustále opakujeme, i když nás to vlastně odtahuje od toho, co ve skutečnosti v životě chceme. Můžeme tyto záležitosti naleznout u sebe a ani vlastně nevíme, proč to děláme. Je to, jako kdyby to bylo v nás naprogramováno. Ano, je to v nás naprogramováno. Naše obrazce ve vzpomínkách nás vedou k určitému chování a ztěžují nám se změnit, začít se chovat jinak. V průběhu času se toto chování a vnější podmínky, které nás obklopují, stanou součástí naší buněčné paměti a je mnohem obtížnější se jich zbavit. Do kategorie Škodlivé činnosti patří například problémy s váhou, dietami a cvičením a také s návykovými látkami. Dále sem patří závislost na TV, hrách, alkoholu a mnohé další.

Tyto destruktivní reakce, projevující se navenek, jsou vždy odezvou na vyvolání určité buněčné vzpomínky obsahující nějakou lež, týkající se našeho života.

Škodlivé činnosti je téměř nemožné měnit, pokud neléčíme nevědomé a destruktivní buněčné vzpomínky a přesvědčení. Pomocí metody Léčebných Kódů můžete nalézt tyto destruktivní vzpomínky a umožnit tak svému tělu a mysli zbavit se jakékoliv škodlivé činnosti.

Mylné názory

Přední americký biolog Dr. Bruce Lipton potvrzuje, že příčinou nemocí je téměř naprosto vždy stres vyvolaný tím, že máme mylné názory na sebe, na svůj život a na ostatní lidi. Tyto názory v nás vytvářejí obavy z věcí, jichž se nemusíme obávat, a stres a nemoci jsou v podstatě obavy, které se projevily ve fyzické podobě. Mylné názory vytvářejí v našem těle stres, posunují naše buňky do tzv. sebeobranného módu a náš autonomní nervový systém se zapne do pozice bojuj anebo uteč. Jinými slovy: mylné názory nás dělají nemocnými.

Primárními mylnými názory jsou:

  1. Jsem bezvýznamný(á), špatný(á), hloupý(á), neschopný(á). Nejsem hoden/na lásky.
  2. Nedokážu milovat. Musím svoji hodnotu lidem dokazovat. Lásku si musím zasloužit.
  3. Stane se něco špatného. Budoucnost bude stejná jako minulost. Nejsem v pořádku.
  4. Musím mít všechno a vždy pod kontrolou. Měli by to pro mně udělat jiní. To není spravedlivé.
  5. Abych se cítil/a dobře, musí mít lidé o mně dobré mínění.

  6. Lidé mne zneužívají. Všichni jsou zlí, chtějí mě jenom využít.

To vše způsobuje, že žijeme sebezničujícím způsobem, v našem těle vytváříme stres, který vede k onemocnění.

Dr.Bruce Lipton řiká, že je téměř vyloučeno vyřešit jakýkoliv problém jen silou vůle, neboť naše podvědomá mysl je milionkrát silnější než síla vůle. Tisíckrát budu chtít začít pozitivně myslet, ale když mne budou ovlivňovat mé podvědomé myšlenky, které jsou tisíckrát silnější než síla vůle, tak změna nenastane. Léčebné kódy se zaměří na tyto podvědomé myšlenky a nahradí je jinými. Odstraněním těchto mylných názorů Vaše těla nastartuje opět svůj přirozený proces.

LÁSKA

Nedostatek lásky je jedním z hlavních kořenů v podstatě všech našich problémů. Z lásky pramení všechny pozitivní vlastnosti a ze sobectví všechny negativní vlastnosti. Neschopnost odpouštět bývá důsledkem sobectví a nedostatku lásky. Pravá láska znamená, že už nemyslím jenom na své dobro ale na dobro všech. Abychom byli schopni rozdávat lásku okolí, musíme ji nejdříve zvládnout dát sami sobě. Když nabereme odvahu otevřít bezpečnostní trezor, který chrání naše srdce před bolestí a pustíme si do nitra bezpodmínečnou lásku, najednou budeme schopni milovat upřímně a opravdově i ostatní. Prostě se to stane a bude v tom lehkost, radost a opravdovost. 

Čím více ze svého života dáváme jiným, tím plnější a bohatší, tím krásnější a šťastnější stává se náš život. Následně uvidíme, že naše opravdová láska se k nám vždy vrátí zpět, zesílená někdy stokrát nebo tisíckrát, dle zákona vesmíru. Není možno nalézt pravé štěstí, hledáme-li ho přímo. Naše štěstí nalezneme nepřímo přijetím, důvěrou, láskou, které dáváme sobě i jiným. Jen to co vychází ze srdce muže vniknout do srdce.

RADOST

Upřímná a spontánní radost je pro nás indikátorem existence či neexistence destruktivních problémů srdce. Radost je velmi vzácný květ a existuje navzdory okolnostem. Nemáme na mysli nasazení šťastného výrazu, aby si ostatní mysleli, že jsme v pohodě (Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal). To nejen, že není upřímné, ale vtahuje naše tělo do vnitřního rozporu. Máme na mysli upřímnou radost, kterou máme uvnitř našeho srdce a těla. Opravdová radost je spojená s láskou. Kde je láska, tam je radost. Nedostatek lásky bývá vždy spojen s nedostatkem radosti.

Smutek a deprese jsou zakořeněny v buněčných vzpomínkách, které nám nalhávají, že život je beznadějný jen proto, že se v minulosti něco stalo. Léčebné kódy uzdravují buněčnou vzpomínku, mylný názor nebo negativní pocit.

KLID

Pocit klidu je nejlepším ukazatelem zdravého srdce (mysli, vědomí, duše). Klid je přirozený důsledek milujícího srdce. Tuto kategorii nemůžeme zdokonalovat pomocí úsilí. Vnitřní klid je jedinou ze ctností, kterou nemůžete vytvořit. Musí plynout ze srdce plného lásky a radosti. Stav klidu bývá narušen strachem a strach je zdrojem všech negativních pocitů. Smutek, netrpělivost, nedůvěřivost, kontraproduktivní jednání, nestřídmost to vše pramení ze strachu. Důvod proč si volíme, co si volíme, je samozřejmě tak jako všechno ostatní ukryto v srdci.

Když se hlava střetne se srdcem, srdce vyhrává. I když si vědomě rozumem volíte lásku, je-li vaší nevědomou motivací strach, strach vyhraje a připraví vás o klid. Jakmile si zvolíte strach, okamžitě mají negativní pocity a myšlenkové vzorce otevřené dveře a brání nám prožívat život vašich snů.

TRPĚLIVOST

Netrpělivost je důkaz, že člověk není spokojený. A téměř vždy to znamená, že se porovnáváme s ostatními, což nás uvádí na nesprávnou cestu. Srovnávání s ostatními nás vede k pocitu méněcennosti nebo nadřazenosti. Obojí je děsivé a způsobuje to nejen stresové stavy, ale všechny možné zdravotní potíže. Až budete příště netrpěliví, přičítejte to faktu, že jste právě vypnuli svůj imunitní systém a umožnili přístup nějaké nemoci či problému. Netrpělivost je jedna z negativních emocí, jejíž původ pramení ze strachu. Buněčné vzpomínky nevyřešíte, pokud se nezaměříte na strach.

VSTŘÍCNOST

Tato kategorie je pro mnoho lidí zřejmě ta nejproblematičtější, hlavně pro ty, kteří prožívají v životě hlubokou psychickou bolest. Sobecký člověk - ten, kdo reaguje pod vlivem strachu a brání se lásce - většinou odmítá druhé a bývá na ně hrubý, protože sám trpí určitou bolestí a pocitem, že je odmítán. Právě to je ta nejhorší věc, jakou muže člověk prožívat, když ho někdo odmítne.

SEBEPŘIJETÍ

Hodně lidí má tuto kategorii jako svou hlavní kategorii, hlavně ti, kteří prožili nějaký hodně závažný emocionální problém nebo trpí perfekcionismem. S tím bývají spojeny pocity viny, hanby a strachu. Problém spočívá v tom, že i ti nejlepší z nás občas nejednají správně a často se jim něco nepodaří, což samozřejmě neznamená, že jsou špatní. Oni přitom propadají zoufalství a beznaději.

DŮVĚRA

Bez důvěry nemůžeme milovat. Bez důvěry si neustále vytváříte sobeckou a ochrannou bariéru bránící lásce. Tou bariérou v nás je strach. Snažíme se mít nad naším životem co nejvyšší kontrolu. Důvěra je hodnotou lásky. Neznamená to být až hloupě důvěřivý ke všemu a všem. Je projevem zdravé otevřenosti, životní moudrosti, intuice a odvahy. Důvěřujme hlasu svého srdce.

POKORA

Pokora je často nepochopenou kladnou emocí. Lidé si myslí, že pokora značí slabou, plachou, neschopnou nebo nemasnou neslanou osobu. Opravdová pokora je respektem pravdy a pochází z vědomí, že jsme dobří a přijímaní. Jsme, i kdyby jsme byli přijímáni jenom námi samými a vědomím vyšší moudrosti. Pokora a pocit důvěry v pravdu o tom, kým jsme, je zásadní všude v našem životě. Z pravé pokory plyne neuvěřitelná vnitřní síla a vyrovnanost.

Jsme takoví, jací jsme ve svém srdci. Budeme-li energii vkládat do pročišťování srdce, automaticky získáme to, co opravdu chceme, což znamená, že budeme mít sami ze sebe dobrý pocit.

SEBEOVLÁDÁNÍ

Jestliže se nedokážeme ovládat, nedokážeme milovat, nedokážeme realizovat své sny a většinou si zničíme i své zdraví. Sebeovládání je velmi důležité pro stav našeho srdce. Sebeovládání nemá být těžký, násilný a náročný úkol, ale naopak vše by mělo jít hladce a bez velkého úsilí. Je-li naše srdce plno strachu, pak se snažíme ovládat, abychom získali, a aby bylo všechno v pořádku. Naproti tomu, když je srdce plné lásky a pravdy, snažíme se ovládat s láskou, radostí a vděčností, protože už je všechno v pořádku.

U této kategorie jsou závažnými problémy lenost a bezohlednost. Problémy sebeovládání jsou spojeny se svalovým a kosterním systémem. Je doslova úžasné, jak se tyto problémy vyřeší, když ve svém srdci vyléčíme všechny problémy týkající se lenosti, bezohlednosti, bezmocnosti a neupřímnosti.


Zdrojem informací jsou z velké části oficiální stránky Miry Mi Liškové, která je jediným certifikovaným praktikem metody v ČR a na Slovensku. www.lecebnekody.cz