Postup

Všude kolem nás je životodárná energie, která proudí vším, všechno oživuje, vyživuje. Stejně tak i člověkem proudí a jestli ji nevytvoříme překážky, tak bude našim pomocníkem na cestě harmonickým životem. Nezaručí, že v životě nenastane nějaký problém, život plyne a naši snahou by nemělo být vystavět si kolem sebe pevný trezor, přes který nepronikne život, ale naučit se přijímat život s radostí. Tato univerzální energie dokáže zajistit, že se s každým problémem budeme umět vyrovnat, budeme mít sílu ho překonat, dokonce ho využít i jako potenciál pro vlastní vývoj. 

Naše tělo tuto energii přijímá nespočtem kanálů. Většinou se mluví o 7 hlavních místech, kudy prochází a zažil se pro ně pojem čakry. Jsou na místech, kde se v těle vyskytují citlivé orgány a žlázy s vnitřní sekrecí. I naše ruce mají tyto energetické centra. Není náhoda, že když se člověk modlí, tak si spojí dlaně k sobě a přiloží si je intuitivně k hrudi, ke krku anebo čelu.

Sevřete prsty rukou do špičky podle obrázku. Tím spojujete energii čaker dlaní a prstů a vytváříte velký tok energie. Loyd přichází s tím, že pravidelným nasměrováním této energie na čtyři místa, kde se nacházejí klíčové žlázy, tělo vyloučí látky, které vedou k vnitřní harmonizaci těla i ducha.

Kořen nosu - hypofýza, často označována jako hlavní žláza, protože řídí základní endokrinní procesy v těle a epifýzu.

Adamovo jablko neboli ohryzek - štítná žláza, páteř a centrální nervový systém.

Čelisti - reaktivní emocionální mozek včetně amygdaly a hipokampu a dále páteř a centrální nervový systém.

Spánky - hypotalamus, vyšší funkce levé a pravé hemisféry mozku
 

Jenže to samo o sobě nestačí. Je potřeba nejdříve najít bloky, kvůli kterým ta energie nemůže dělat svoji práci. Zapojit další pomocníky a to mysl a srdce. Vyslechnout své srdce, najít bolavé vzpomínky, negativní emoce a mysli následně poslat jasný impulz v podobě přání. Od srdce si přát uzdravit všechny bolestivé vzpomínky, vědomé i nevědomé negativní představy, fyzické problémy a vědomě dát svobodu životodárné energii, aby námi procházela a udělala to, co umí. Uzdravila srdce, jako sídlo naši duše, naši psyché, zdroj našeho fyzického zdraví.

Takže je v tom nádherná jednoduchost, která má svá pravidla a těmi jsou laskavý úmysl a 12 kategorií, které odhalují bloky a bolesti srdce.

Na setkání budeme společně naslouchat srdci, jenom stručně pojmenujeme vzpomínky a emoce a následně vyslovíme přání, aby naše mysl soustředila svou pozornost na vědomou, podvědomou i nevědomou paměť a našla všechno, co s problémem souvisí. Poprosíme životodárnou energii, aby námi svobodně proudila, a tím nám pomohla navrátit ztracenou rovnováhu. Při poslechu příjemné hudby začneme posílat proud naši energie rukou postupně do všech klíčových center a u toho už jenom láskyplně relaxujeme. Teď už mysl zaměříme výhradně na prožitky spojené s pozitivními emocemi, s pocitem přijetí, lásky, daru odpuštění, radosti ze života, klidu a pohody. Každý podle své přirozenosti. Naše žlázy u toho pracují na plné obrátky a vylučují látky, díky kterým tělo svou neuvěřitelnou inteligencí, přirozeně uvolňuje stres, a tím i zdroj onemocnění. Měníme svůj podvědomí program ze stavu ohrožení na stav klidu.

To, že si alespoň náznakem připomeneme zážitky, tvrzení, emoce, které nám ubližují, vyvolá v těle vlnění negativní, destruktivní energie (obr. modrá vlnovka). Je to jemná práce, která nijak neobnovuje traumata. Teď potřebujeme tuto škodlivou a pro zdraví a pohodu člověka silně destruktivní frekvenci vyrušit. Proto následně provádíme kódy, u kterých je důležité vytvořit obrácenou frekvenci, vlnu. Toho docílíme jedině zaměřením pozornosti na libovolný láskyplný prožitek, který je nám přirozený a nijak nevyvolává další stres, neklid, urgenci. Pomůže nám vizualizace milující osoby, činnosti, poslech nejoblíbenější hudby, tvrzení přirozeně spojená s radostí ze života případně s vírou, že existuje vyšší síla, která nám pomáhá. Ta síla, energie k nám proudí při pocitech lásky a otevření se hodnotám obsaženým v 12ti kategoriích (obr. červená vlnovka). Je to léčivá všudypřítomná energie, která u kódů proudí tělem. Žlázy, orgány, všechny buňky a imunita na to reagují, pracují pro náš prospěch. Červená láska vyruší modrou negativitu a v závislosti na jejich intenzitě je výsledkem zelená vlnovka. Ta reprezentuje nový stav, kdy negativita a vnitřní stres výrazně poklesli. Trpělivým cvičením můžeme vyrušit negativitu na nulu a dlouhodobě se v neutrálním stavu udržovat. Tělo už necítí permanentní ohrožení, které není podložené reálnou situací teď a tady. Nemusí už neustále produkovat chemické látky, kterými se před tím fiktivním ohrožením bránilo. Teď má konečně tělo prostor v klidu pracovat a regenerovat se. Má svou inteligenci a díky svobodě, kterou teď má ji může i moudře využít.

Důvěřujme lidem a odborníkům, u kterých cítíme upřímnou radost z práce, a kteří nám nabízejí pomoc. Proudí nimi ta životodárná energie, dělají svou práci s láskou a od srdce. Nezapomínejme ale, že klíčem k uzdravení je přidat ruku k dílu. Nepřesouvat zodpovědnost za své zdraví na jiné, ale přijmout fakt, že hlavní zodpovědnost neseme my sami. Tím jak se chováme ke své duši, ke svému tělu, k lidem, jaké máme názory na sebe, na lidi, jak vnímáme život a svět.

Nevěřme tomu, že našim osudem je trpět, že snad naši rodinu někdo proklel, anebo si neseme nějakou karmu, a proto nikdo nemůže prožívat spokojený a úspěšný život. Předpoklady si neseme, protože dědíme negativitu předků, rodovou paměť, no není to osud, nevyhnutelná karma, která rozhoduje o jejich aktivaci. Máme sílu se rozhodnout, jestli budeme pokračovatelem anebo ne. Všechno je jenom o negativní buněčné paměti, kterou jsme si vytvořili my sami anebo zdědili po předcích, a tím jsme jejím nevědomým pokračovatelem. Ale je to "jenom" paměť, vysílač vln na určité frekvenci, a to lze vyléčit. Lze vystoupit z určitého rodinného zacyklení. Ne silou vůle, ne bojem sám proti sobě, ale odevzdáním se proudu životodárné energie, která je tady všude kolem pro každého z nás. Přijetím své jedinečnosti a upřímným rozhodnutím pro lásku k sobě, k okolí, k životu. Lásku si nemusíme těžce vydělat, nelze ji vybojovat, nelze ji získat manipulací sebe ani okolí, nemusíme si ji zasloužit přísnou morálkou, nemusíme si ji vymodlit každodenním odříkáváním 10 otčenášů a zdrávasů, je tu pro všechny bez výhrad. Nechce oběti, nežádá bolest, chce jenom být součástí všeho, aby mohla rozdávat život a radost. Tvořit v člověku něco neskutečně krásného, stejně jako tvoří všechnu tu faunu a flóru po celém světě. Je jenom na nás, jestli se ji s důvěrou otevřeme anebo se ji budeme ze strachu bránit a zavřeme ji dveře.

Milujme sebe, milujme lidi, milujme svůj život. To nás vyživuje.