CHCI ROZKVÉST

Mou vizí je vytvořit podmínky pro pravidelné setkávání lidí, které oslovují hodnoty metody Léčebný kód. Vytvořit prostředí založené na rovnocennosti, kde každý je učitelem i žákem současně. 

Kdy: jednou týdně na 2 hodiny

Čas: 18 - 20h

Účast: můžete se podívat jenom jednou anebo chodit pravidelně, záleží jenom na Vás. Principem je otevřenost.

Místo: Praha 2, Legerova 39 (v prostorech Komunikujeme o.p.s., 3 minuty od metra I.P.Pavlova)

Kapacita: prostor je vhodný pro cca 12 lidí

Vstupné: podíl na nájmu (50 Kč, když nás bude 10) plus dobrovolné a anonymní ohodnocení přínosu

Obsah: každé sezení bude tématicky zaměřené na jednu z 12ti kategorií metody Léčebný kód

Průběh: zamyslíme se nad tématem, vyhledáme vlastní zdroje nerovnováhy a negativity a univerzálním Léčebným kódem je budeme transformovat na vnitřní klid a harmonii

Moje role: budu facilitátorem, který hlídá limity jak časové tak komunikační. Budu otevírat témata, na které budete hledat své odpovědi. Budu Vám k dispozici se svým názorem a zkušenostmi, případně objasňovat nejasnosti kolem metody.


Při zájmu alespoň 5 lidí zarezervuji termín a prostory.

Léčebný kód je systém určený výhradně k informačnímu a vzdělávacímu účelu. Cílem setkání není stanovování diagnózy, léčení, nebo primární vyléčení jakékoliv nemoci - fyzické nebo duševní. Setkání vede pouze k nácviku a k osvojování si základních principů metody, tak aby s ní každý mohl dále pracovat plně samostatně. Klient se učí vnímat a využívat svůj vlastní vnitřní potenciál.

Setkání nijak nenahrazuje lékařskou péči. Pouze učí snížit stres, zlepšit zdraví, a odstranit jakoukoli dysfunkci bio-energetickém systému lidského těla.