CHCI ROZKVÉST

Moje vize je vytvořit podmínky pro pravidelné setkávání lidí, které oslovují hodnoty metody Léčebný kód. Vytvořit prostředí založené na rovnocennosti, kde každý je učitelem i žákem současně. 


Při zájmu alespoň 5 lidí zarezervuji termín a prostory.

Léčebný kód je systém určený výhradně k informačnímu a vzdělávacímu účelu. Cílem setkání není stanovování diagnózy, léčení, nebo primární vyléčení jakékoliv nemoci - fyzické nebo duševní. Setkání vede pouze k nácviku a k osvojování si základních principů metody, tak aby s ní každý mohl dále pracovat plně samostatně. Klient se učí vnímat a využívat svůj vlastní vnitřní potenciál.

Setkání nijak nenahrazuje lékařskou péči. Pouze učí snížit stres, zlepšit zdraví, a odstranit jakoukoli dysfunkci bio-energetickém systému lidského těla.